Velkommen til AUH Motion

Velkommen til AUH Motion!

Aktivitetsklub på Aarhus Universitetshospital.

Vi er en aktivitetsklub på AUH der er ledet af en bestyrelse som er valgt af medlemmerne. Der lægges vægt på at styrke fællesskabet og samværet på tværs af alder, afdeling og faggruppe.

Klubbens udstyr og aktiviteter er finansieret af medlemskontingenter - hospitalsledelsen har stillet lokaler til rådighed.

  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder