INDMELDELSE i AUH MOTION

Medlemsskab kan opnås for personer, der har fast tilknytning til Aarhus Universitetshospital og er i besiddelse af et personligt ID-kort.

Det koster 25 kroner pr. måned at være medlem.

Personligt ID-kort giver adgang til motionsrummene. Kortet åbnes senest 14 dage efter tilmelding.

Der sendes IKKE besked om at kortet er åbnet.

For fastansatte på AUH trækkes kontingentet automatisk over lønnen hver måned.

Personer der ikke aflønnes af AUH, men har fast tiknytning til AUH og er i besiddelse af personligt ID-kort kan melde sig ind og betale via ”Butikken”